NVKL infographics

Voor NVKL maakten we deze drie infographics ten behoeve van het verspreiden van
kennis over nieuwe wetgeving omtrent het gebruik van F-gassen in koelingssystemen.